Daily Archives: Tháng Chín 27, 2010

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (Phần cuối)

Phần 1 Phần 2 * Một thể nghiệm đọc: Hệ tư tưởng Có lẽ đến đây chúng ta nên dừng lại để xem xét một vài khái niệm này trong nghệ thuật đã vận hành như thế nào, với lưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 2 bình luận