Category Archives: la khắc hòa

Iu.Lotman – Khái niệm ngôn ngữ của nghệ thuật ngôn từ

<…> Là một dạng giao tiếp đại chúng, văn học nghệ thuật có ngôn ngữ riêng. “Có ngôn ngữ riêng” tức là có riêng một tập hợp những đơn vị biểu nghĩa và luật lệ nào đó để nối kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, ký hiệu học, la khắc hòa, lý thuyết văn học, tư liệu tham khảo, văn học Nga | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Roland Barthes – Nhà văn và người viết

Ai nói? Ai viết? Chúng ta hiện vẫn chưa có môn xã hội học lời nói. Chúng ta chỉ biết lời nói là một hình thái quyền lực và ở giữa hội đoàn và giai cấp, có một nhóm người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, lý thuyết văn học | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Roland Barthes – Phê bình là gì?

Thời sự tư tưởng bao giờ cũng tạo ra cơ sở để người ta tuyên bố những nguyên tắc phổ quát này nọ về phê bình – nhất là ở Pháp, nơi mà các hệ thống lý thuyết rất có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, lý thuyết văn học, phê bình văn học | Thẻ , , | %(count) bình luận

Alexei Yurchak – Nếu Lenin còn sống, chắc Người sẽ biết phải làm gì (Cuộc đời loã thể của lãnh tụ) [Phần cuối]

Phần 1 3. Có thể xem hứng thú khám phá các tên thật chính là ý đồ đào bới đến tận cùng phần “thiên tính” còn bị bưng bít, như dòng họ, dân tộc để nếu dựa vào đó người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, nghiên cứu văn hóa, văn học Nga | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Alexei Yurchak – Nếu Lenin còn sống, chắc Người sẽ biết phải làm gì (Cuộc đời loã thể của lãnh tụ) [Phần 1]

Lời giới thiệu: Bài viết dưới đây của Alexei Yurchak có thể xem như một ví dụ về cách tiếp cận giải cấu trúc đối với các hiện tượng văn hóa lịch sử, theo đó, Lênin được xem là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, lý thuyết văn học, nghiên cứu văn hóa, văn học Nga | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Lã Nguyên – Vị thế của văn học trên sân chơi văn hóa trong tiến trình lịch sử (Phần cuối)

Phần 1 4. Lời nghệ thuật và áp lực của những tiếng nói ngoài lời. Hơn hai thế kỉ đối thoại, lấn lướt, có lúc làm đảo ngược tương quan quyền lực, phê bình và tư tưởng hệ vẫn không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại la khắc hòa, nghiên cứu văn hóa | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lã Nguyên – Vị thế của văn học trên sân chơi văn hóa trong tiến trình lịch sử (Phần 1)

  1. Dẫn nhập. Một trong những chức năng quan trọng bậc nhất của lí luận văn học là nghiên cứu, khám phá lô gíc nội tại của tiến trình văn học. Với ý nhĩa như thế, lí luận văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại la khắc hòa, nghiên cứu văn hóa | Thẻ | %(count) bình luận