Tag Archives: bunin

Z. Heinade – Sự cám dỗ của cảm giác trong Cuộc đời Arseniev (Bunin)

Từ Gogol đến Bunin và Pasternak, đó là những nhà văn Nga có khuynh hướng giới thiệu cho người đọc không chỉ những kinh nghiệm tình cảm – giác ngộ tôn giáo, cảm giác của tình yêu, kinh nghiệm về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lê lưu oanh, phê bình văn học, tự sự học, văn học Nga | Thẻ , | 1 bình luận