Tag Archives: cốt truyện

Trần Đình Sử – Cần sửa lại một thuật ngữ dịch sai trong lí luận và nghiên cứu văn học của ta

“Cốt truyện” là thuật ngữ quen dùng trong nghiên cứu văn học Việt Nam, chỉ một đặc điểm của tác phẩm tự sự có từ lâu đời, được dịch từ tiếng Nga siuzhet, tiếng Anh plot, tiếng Pháp sujet. Cội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tự sự học, trần đình sử | Thẻ , | Bình luận về bài viết này