Tag Archives: chủ nghĩa hiện đại

Thông tin văn học – Giới thiệu tạp chí New Literary History, Volume 41, Number 4, Autumn 2010

Tạp chí New Literary History, Volume 41, Number 4, Autumn 2010 (số mới nhất) xoay quanh chủ đề “What is an avant garde” (Nghệ thuật tiền phong là gì?). Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề này xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, nghệ thuật học, thông tin văn học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận