Tag Archives: đại tự sự

Phạm Quốc Lộc – Dịch và đại tự sự

(Bài trong chuyên đề “Lý thuyết văn học – Những động hướng khác”) Lời giới thiệu: Như đã trình bày trong phần đề dẫn, chuyên đề “Lý thuyết văn học – Những động hướng khác” ngoài việc tổng kết lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, nghiên cứu dịch thuật, nghiên cứu văn hóa, phạm quốc lộc, văn học so sánh | Thẻ , , , , | 1 bình luận