Tag Archives: kết cấu

M.L.Gasparov* – “Trên đầu tôi lại những đám mây đen…” – Phương pháp phân tích (Phần 1)

* Bài viết ngắn này là phần nhập môn của giáo trình Phân tích văn bản thơ, dung lượng của nó không lớn, chủ yếu giảng về kĩ thuật phân tích các bài thơ riêng lẻ theo kiểu chuyên khảo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, lý thuyết văn học, thi pháp học | Thẻ , , | 1 bình luận