Tag Archives: nghiên cứu dịch thuật

Boris Buden – Dịch là bất khả. Hãy làm việc đó!

Vẫn có nhiều điều ta có thể rút ra được từ phương diện ngôn ngữ học của hoạt động dịch thuật. Lấy một ví dụ cụ thể – bản dịch một cuốn sách có nhan đề: Justice Interruptus. Crtical Reflections … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, nghiên cứu dịch thuật, nghiên cứu văn hóa, trần ngọc hiếu (hải ngọc), tư liệu tham khảo, văn học so sánh | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Phạm Quốc Lộc – Dịch và đại tự sự

(Bài trong chuyên đề “Lý thuyết văn học – Những động hướng khác”) Lời giới thiệu: Như đã trình bày trong phần đề dẫn, chuyên đề “Lý thuyết văn học – Những động hướng khác” ngoài việc tổng kết lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, nghiên cứu dịch thuật, nghiên cứu văn hóa, phạm quốc lộc, văn học so sánh | Thẻ , , , , | 1 bình luận