Tag Archives: ngôn ngữ thân thể

Trần Đình Sử – Ngôn ngữ thân thể trong thơ Bích Khê

Đọc thơ Bích Khê không ít người đã có nhận xét về yếu tố thân thể con người, đặc biệt là thân thể giai nhân và thân thể chủ thể trữ tình làm thành một nét đậm, nét chủ âm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại phê bình văn học, thơ ca, trần đình sử, văn học Việt Nam | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?