Tag Archives: nhịp điệu tự sự

Lê Lưu Oanh – Nhịp điệu trần thuật trong tác phẩm tự sự (qua Thảo nguyên của Sêkhốp)

  1- Nhịp điệu trần thuật là một nội dung trong lý thuyết về tự sự nói chung. Nhịp điệu trần thuật liên quan tới vấn đề kết cấu văn bản ngôn từ. Kết cấu văn bản cùng với kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lê lưu oanh, tự sự học, văn học Nga | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này