Tag Archives: những khuynh hướng lý thuyết mới

Lý thuyết văn học – những động hướng khác

Lời giới thiệu: Rõ ràng lý luận văn học cũng như nhiều bình diện khác trong xã hội hiện nay đang đứng trước nhu cầu cấp thiết phải đổi mới. Sự đổi mới không thể không bắt đầu từ việc … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại lý thuyết văn học, trần đình sử | Thẻ , | 6 bình luận