Tag Archives: paul fry

Tư liệu tham khảo – Loạt bài giảng về lý thuyết văn học của GS Paul Fry – Đại học Yale, Mỹ.

Giáo sư Paul Fry hiện nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Yales, Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ văn học tại Đại học Havard và hiện tại được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, tư liệu tham khảo | Thẻ , | Bình luận về bài viết này