Tag Archives: tài liệu tham khảo

Tư liệu tham khảo – The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and P0etics (Tân bách khoa toàn thư về thi ca và thi pháp học) do hai học giả Alex Preminger và T.V.F. Brogan tổng chủ biên, Princeton University xuất bản năm 1993, cho đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, tư liệu tham khảo | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này