Tag Archives: văn học đại chúng

Trần Ngọc Hiếu – Nhận diện văn học mạng Việt Nam

1. Hướng đến một định nghĩa  Cùng với sự lên ngôi của blog như là hiện tượng truyền thông nổi bật nhất trong hai-ba năm qua thì những tác phẩm văn học mạng thu hút một lượng công chúng đáng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nghiên cứu văn hóa, phê bình văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc), văn học Việt Nam | Thẻ , , , | 2 bình luận