Tag Archives: văn học trung quốc

Trần Đình Sử – Chuyển hướng văn hóa trong nghiên cứu văn học Trung Quốc

(Bài trong chuyên đề “Lý thuyết văn học – Những động hướng khác”) * Nghiên cứu văn hoá học là một khuynh hướng mới rất sôi động trong nghiên cứu văn học Trung Quốc mấy năm gần đây. Hướng nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, nghiên cứu văn hóa, trần đình sử, văn học châu Á | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này