Tag Archives: văn học và hiện thực

Trần Đình Sử – Thử tìm hiểu cái lí bên trong của nghệ thuật Nguyễn Huy Thiệp

(Một bài báo về Nguyễn Huy Thiệp chưa được đăng) Lời tác giả: Đây là bài phê bình văn học của tôi, đầy cảm hứng tranh luận, viết đầu năm 1990 cho báo Văn nghệ, nhưng không được đăng. Sau … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại phê bình văn học, trần đình sử, văn học Việt Nam | Thẻ , , , , | 2 bình luận

Trần Đình Sử – Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại

Lời giới thiệu: Tiếp theo bài “Văn học như là tư duy về cái khả nhiên”, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này của GS. TS Trần Đình Sử. Bài viết tiếp tục đào sâu những suy tư về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, trần đình sử | Thẻ | Bình luận về bài viết này