Tag Archives: xã hội học văn học

Thông tin văn học – Giới thiệu tạp chí New Literary History, Volume 41, No 2, Spring 2010

Bắt đầu từ tháng này, blog Lý thuyết văn học sẽ mở chuyên mục “Thông tin văn học”, cung cập những thông tin học thuật mới cho độc giả, trong đó, một nội dung quan trọng là giới thiệu các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, thông tin văn học, tư liệu tham khảo | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này