Tag Archives: john lye

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (Phần cuối)

Phần 1 Phần 2 * Một thể nghiệm đọc: Hệ tư tưởng Có lẽ đến đây chúng ta nên dừng lại để xem xét một vài khái niệm này trong nghệ thuật đã vận hành như thế nào, với lưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 2 bình luận

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (Phần 2)

(Bài trong chuyên đề “Lý luận văn học – Những động hướng khác”) Phần 1 Vấn đề ý nghĩa: văn cảnh và liên văn bản (context and inter- text) Người ta thường nghĩ quá trình của ý nghĩa trong văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 3 bình luận

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (phần 1)

(Bài trong chuyên đề “Lý thuyết văn học – những động hướng khác”)  Lời tác giả: Luận văn này được đăng trên tạp chí The Brock Review, số 1 năm 1993, trang 90-106. Bài luận này trình bày về lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 9 bình luận