Monthly Archives: Tháng Chín 2010

M.L. Gasparov* – “Trên đầu tôi lại những đám mây đen…” – Phương pháp phân tích (Phần cuối)

Phần 1 Cần phải bắt tay phân tích một tác phẩm thơ như thế nào – phải trả lời ra sao cho câu hỏi: “Hãy nói tất cả những gì anh có thể nói về bài thơ này”? Có ba … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, lý thuyết văn học, thi pháp học | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

M.L.Gasparov* – “Trên đầu tôi lại những đám mây đen…” – Phương pháp phân tích (Phần 1)

* Bài viết ngắn này là phần nhập môn của giáo trình Phân tích văn bản thơ, dung lượng của nó không lớn, chủ yếu giảng về kĩ thuật phân tích các bài thơ riêng lẻ theo kiểu chuyên khảo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, la khắc hòa, lý thuyết văn học, thi pháp học | Thẻ , , | 1 bình luận

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (Phần cuối)

Phần 1 Phần 2 * Một thể nghiệm đọc: Hệ tư tưởng Có lẽ đến đây chúng ta nên dừng lại để xem xét một vài khái niệm này trong nghệ thuật đã vận hành như thế nào, với lưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 2 bình luận

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (Phần 2)

(Bài trong chuyên đề “Lý luận văn học – Những động hướng khác”) Phần 1 Vấn đề ý nghĩa: văn cảnh và liên văn bản (context and inter- text) Người ta thường nghĩ quá trình của ý nghĩa trong văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 3 bình luận

John Lye – Lý thuyết văn chương đương đại (phần 1)

(Bài trong chuyên đề “Lý thuyết văn học – những động hướng khác”)  Lời tác giả: Luận văn này được đăng trên tạp chí The Brock Review, số 1 năm 1993, trang 90-106. Bài luận này trình bày về lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại dịch thuật, lý thuyết văn học, trần ngọc hiếu (hải ngọc) | Thẻ , , | 9 bình luận